Στην OSTRIA  αναπτύσσουμε και παράγουμε προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ σχεδιασμένα για τις ανάγκες των επαγγελματιών, απο        α’ ύλες υψηλών προδιαγραφών. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με μεθόδους και διαδικασίες  με σεβασμό προς το περιβάλλον και σε όλα τα στάδια της παραγωγής εφαρμόζουμε  σύστημα διασφάλισης ποϊότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015  ώστε να διασφαλίσουμε τις ποϊοτικές προδιαγραφές των τελικών προϊόντων μας. Σχετικά με τα απορρυπαντικά που παράγουμε η εταιρεία μας παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται σχετικά με τις απαιτήσεις  του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.